Xây dựng TP.Mỹ Tho thành đô thị thông minh

Du khách sẽ được hưởng nhiều tiện ích từ Đề án xây dựng TP.Mỹ Tho thành TP thông minh.
Du khách sẽ được hưởng nhiều tiện ích từ Đề án xây dựng TP.Mỹ Tho thành TP thông minh.