Xây dựng Thừa Thiên - Huế thành đô thị di sản quốc gia

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - chủ trì hội thảo. Ảnh: THÀNH TRUNG
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - chủ trì hội thảo. Ảnh: THÀNH TRUNG
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - chủ trì hội thảo. Ảnh: THÀNH TRUNG
Lên top