Xây dựng phương án cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng

Xây dựng phương án tháo gỡ cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng. Ảnh minh họa GT
Xây dựng phương án tháo gỡ cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng. Ảnh minh họa GT
Xây dựng phương án tháo gỡ cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng. Ảnh minh họa GT
Lên top