Xây dựng Phú Quốc là thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch

Từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top