Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính sách BHXH

Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Anh Minh
Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Anh Minh
Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: Anh Minh
Lên top