Xây dựng nhà ở của đội công binh, phát hiện khoảng 1,5 tấn đạn pháo

Số đạn pháo được phát hiện. Ảnh: CTV.
Số đạn pháo được phát hiện. Ảnh: CTV.
Số đạn pháo được phát hiện. Ảnh: CTV.
Lên top