Xây dựng mô hình trường tiên tiến nhưng không được để thiếu trường, thiếu lớp

TPHCM hiện có 40 trường theo mô hình trường tiên tiến, có mức học phí cao và được phép thu theo thoả thuận không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Đồ hoạ: Tuệ Nhi
TPHCM hiện có 40 trường theo mô hình trường tiên tiến, có mức học phí cao và được phép thu theo thoả thuận không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Đồ hoạ: Tuệ Nhi
TPHCM hiện có 40 trường theo mô hình trường tiên tiến, có mức học phí cao và được phép thu theo thoả thuận không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Đồ hoạ: Tuệ Nhi
Lên top