Xây dựng kịch bản cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm vào xã Sơn Lôi

Từ ngày 13.2, tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) bắt đầu thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly. Ảnh T.Vương
Từ ngày 13.2, tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) bắt đầu thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly. Ảnh T.Vương
Từ ngày 13.2, tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) bắt đầu thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly. Ảnh T.Vương
Lên top