Xây dựng không phép: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm

Các nhà xưởng của ông Lê Hữu Thành và người thân xây không phép từ năm 2012 - 2018.  Ảnh: M.Q
Các nhà xưởng của ông Lê Hữu Thành và người thân xây không phép từ năm 2012 - 2018. Ảnh: M.Q
Các nhà xưởng của ông Lê Hữu Thành và người thân xây không phép từ năm 2012 - 2018. Ảnh: M.Q
Lên top