Xây dựng không đúng giấy phép, cửa hàng xăng dầu bị phạt 40 triệu đồng

Cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất.
Cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất.
Cửa hàng xăng dầu Đệ Nhất.
Lên top