Xây dựng cuộc sống bình thường mới: Cơ hội để thay đổi mạnh mẽ

Hệ thống telehealth - khám bệnh từ xa do Viettel triển khai. Ảnh: Nguyễn nam
Hệ thống telehealth - khám bệnh từ xa do Viettel triển khai. Ảnh: Nguyễn nam
Hệ thống telehealth - khám bệnh từ xa do Viettel triển khai. Ảnh: Nguyễn nam
Lên top