Xây dựng công trình tưởng niệm nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lúc sinh thời luôn hết lòng chăm lo cho cuộc sống người dân. Ảnh: K.Q
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lúc sinh thời luôn hết lòng chăm lo cho cuộc sống người dân. Ảnh: K.Q
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lúc sinh thời luôn hết lòng chăm lo cho cuộc sống người dân. Ảnh: K.Q
Lên top