Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội

Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top