Xây dựng cầu và đường kết nối giao thông Bình Dương và Tây Ninh

Máy móc chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nốt đoạn đường và cây cầu kết nối Bình Dương và Tây Ninh. Ảnh: Lê Ánh
Máy móc chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nốt đoạn đường và cây cầu kết nối Bình Dương và Tây Ninh. Ảnh: Lê Ánh
Máy móc chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nốt đoạn đường và cây cầu kết nối Bình Dương và Tây Ninh. Ảnh: Lê Ánh
Lên top