Xây dựng 3 “Ngôi nhà 100 đồng” cho 3 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Tặng hỗ trợ 80 triệu xây dựng nhà ở cho thiếu tá Lê Hữu Chính, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh. Ảnh: Xuân Diện.
Tặng hỗ trợ 80 triệu xây dựng nhà ở cho thiếu tá Lê Hữu Chính, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh. Ảnh: Xuân Diện.
Tặng hỗ trợ 80 triệu xây dựng nhà ở cho thiếu tá Lê Hữu Chính, Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh. Ảnh: Xuân Diện.
Lên top