Xây đô thị thông minh để phục vụ người dân: Làm gì để tận dụng 5G?

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bắt tay robot được mô phỏng các động tác và điều khiển qua sóng 5G của Viettel ngày 21.9.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bắt tay robot được mô phỏng các động tác và điều khiển qua sóng 5G của Viettel ngày 21.9.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bắt tay robot được mô phỏng các động tác và điều khiển qua sóng 5G của Viettel ngày 21.9.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top