Xây cầu kết hợp đập ngăn mặn sau sự cố mất nước ở Hội An