Xây biệt phủ hơn 2 ha trong rừng đặc dụng Hải Vân: Chủ rừng không hề hay biết(!?)

Biệt thự xây dựng trái phép của tướng Phan Như Thạch tại rừng đặc dụng Hải Vâ
Biệt thự xây dựng trái phép của tướng Phan Như Thạch tại rừng đặc dụng Hải Vâ
Biệt thự xây dựng trái phép của tướng Phan Như Thạch tại rừng đặc dụng Hải Vâ
Lên top