Xâm phạm di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Mũi Si: Khắc phục như thế nào?

Đoàn kiểm tra việc thi công con đường xâm phạm vào di tích địa đạo Mũi Si. Ảnh: CTV.
Đoàn kiểm tra việc thi công con đường xâm phạm vào di tích địa đạo Mũi Si. Ảnh: CTV.
Đoàn kiểm tra việc thi công con đường xâm phạm vào di tích địa đạo Mũi Si. Ảnh: CTV.
Lên top