Xâm nhập mặn đang ở mức cao đột biến tại đồng bằng sông Cửu Long

Bản đồ ngập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2020. Nguồn: BCĐPCTT
Bản đồ ngập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2020. Nguồn: BCĐPCTT
Bản đồ ngập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2020. Nguồn: BCĐPCTT
Lên top