Xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: Chụp màn hình.
Xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: Chụp màn hình.
Xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top