Xâm hại tình dục trẻ em gia tăng: Bộ Công an nói gì?

Việc xâm hại tình dục trẻ em gia tăng có nhiều nguyên nhân.
Việc xâm hại tình dục trẻ em gia tăng có nhiều nguyên nhân.