Xài bằng cấp giả, 9 cán bộ cấp xã bị xử lý nghiêm

Cơ quan chức năng Gia Lai phát hiện một số trường hợp sử dụng bằng cấp giả và đã chấn chỉnh các vi phạm. Ảnh LT
Cơ quan chức năng Gia Lai phát hiện một số trường hợp sử dụng bằng cấp giả và đã chấn chỉnh các vi phạm. Ảnh LT
Cơ quan chức năng Gia Lai phát hiện một số trường hợp sử dụng bằng cấp giả và đã chấn chỉnh các vi phạm. Ảnh LT
Lên top