Xách balo đi nửa vòng trái đất để tặng một con bò cho cậu bé mồ côi

Alfred tặng con bò trị giá 22 triệu đồng cho gia đình ông bà ngoại cháu Duy. Ảnh: NVCC
Alfred tặng con bò trị giá 22 triệu đồng cho gia đình ông bà ngoại cháu Duy. Ảnh: NVCC
Alfred tặng con bò trị giá 22 triệu đồng cho gia đình ông bà ngoại cháu Duy. Ảnh: NVCC
Lên top