Xác minh vụ nữ nhân viên hợp đồng được bổ nhiệm lãnh đạo phòng

Bà Trang có trình độ chuyên môn là Điều dưỡng trung cấp nhưng được điều động lên chức phó phòng ở bệnh viện. Ảnh: HL
Bà Trang có trình độ chuyên môn là Điều dưỡng trung cấp nhưng được điều động lên chức phó phòng ở bệnh viện. Ảnh: HL
Bà Trang có trình độ chuyên môn là Điều dưỡng trung cấp nhưng được điều động lên chức phó phòng ở bệnh viện. Ảnh: HL
Lên top