Xác minh tin “vua” của các loại hải sản chết như ngả rạ ở Quan Lạn

Theo người dân, do sặc bùn, sá sùng nhao lên mặt bãi triều nên người dân chỉ cần đem chậu ra nhặt. Ảnh: CTV
Theo người dân, do sặc bùn, sá sùng nhao lên mặt bãi triều nên người dân chỉ cần đem chậu ra nhặt. Ảnh: CTV
Theo người dân, do sặc bùn, sá sùng nhao lên mặt bãi triều nên người dân chỉ cần đem chậu ra nhặt. Ảnh: CTV
Lên top