Xác minh hàng loạt mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn không có hài cốt, chỉ toàn đất đá

Xác minh thông tin hàng loạt mộ liệt sỹ tại Bắc Kạn không có hài cốt. Ảnh chụp màn hình.
Xác minh thông tin hàng loạt mộ liệt sỹ tại Bắc Kạn không có hài cốt. Ảnh chụp màn hình.
Xác minh thông tin hàng loạt mộ liệt sỹ tại Bắc Kạn không có hài cốt. Ảnh chụp màn hình.
Lên top