Xác minh đối tượng tung tin đồn khiến ngàn người kéo lên núi đào đá quý

Thời điểm cao nhất có hàng ngàn người kéo lên núi đào đá quý. Ảnh: FB
Thời điểm cao nhất có hàng ngàn người kéo lên núi đào đá quý. Ảnh: FB
Thời điểm cao nhất có hàng ngàn người kéo lên núi đào đá quý. Ảnh: FB
Lên top