Xác định nguyên nhân vụ cháy siêu thị Thành Đô

Vụ cháy siêu thị Thành Đô trong đêm (16.9).
Vụ cháy siêu thị Thành Đô trong đêm (16.9).