Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xác định được danh tính thi thể nạn nhân bị trói chặt tay, chân dưới chân cầu Đà Nẵng