Xác định ban đầu nguồn thải ô nhiễm khiến con suối phủ đầy bọt phủ trắng

Bọt trắng bốc đầy con suối sâu khoảng 3-4m, cao bằng mặt đường. Ảnh: Thanh Hải
Bọt trắng bốc đầy con suối sâu khoảng 3-4m, cao bằng mặt đường. Ảnh: Thanh Hải
Bọt trắng bốc đầy con suối sâu khoảng 3-4m, cao bằng mặt đường. Ảnh: Thanh Hải
Lên top