Xác cá voi nặng 700kg trôi dạt vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Chính quyền cùng người dân xã Cẩm Lĩnh tổ chức trục vớt, an táng cá voi nặng khoảng 700kg dạt vào bờ biển. Ảnh: TT.
Chính quyền cùng người dân xã Cẩm Lĩnh tổ chức trục vớt, an táng cá voi nặng khoảng 700kg dạt vào bờ biển. Ảnh: TT.
Chính quyền cùng người dân xã Cẩm Lĩnh tổ chức trục vớt, an táng cá voi nặng khoảng 700kg dạt vào bờ biển. Ảnh: TT.
Lên top