Xác cá voi nặng 4 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Xác cá voi nặng 4 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ảnh: Hồng Anh
Xác cá voi nặng 4 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ảnh: Hồng Anh
Xác cá voi nặng 4 tấn trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ảnh: Hồng Anh
Lên top