Xác cá voi lớn dạt vào bờ biển Ninh Bình

Xác cá voi được người dân phát hiện tại bờ biển Cồn Nổi, huyện Kim Sơn. Ảnh: NT
Xác cá voi được người dân phát hiện tại bờ biển Cồn Nổi, huyện Kim Sơn. Ảnh: NT
Xác cá voi được người dân phát hiện tại bờ biển Cồn Nổi, huyện Kim Sơn. Ảnh: NT
Lên top