Xả lũ hồ Hòa Bình, Sơn La, Thác Ba - cần đảm bảo an toàn hạ du

Lên top