Xả lũ bất ngờ gây ngập nhà, yêu cầu Thủy điện Đắk Mi 4 đền bù

Sáng 31.10, Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng 500m3/s. Ảnh: Tường Minh
Sáng 31.10, Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng 500m3/s. Ảnh: Tường Minh
Sáng 31.10, Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng 500m3/s. Ảnh: Tường Minh
Lên top