Xả đáy khẩn cấp các hồ thủy điện phòng bão số 6

Mở cửa xả đáy Nhà máy Thủy điện Sơn La. Ảnh: TTXVN
Mở cửa xả đáy Nhà máy Thủy điện Sơn La. Ảnh: TTXVN