Xã có nhiều hộ dân xin thoát nghèo

Gia đình ông Đặng Thành Công (ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xin ra khỏi diện hộ nghèo vào ngày 26.11.2020 vừa qua. Ảnh: N.T
Gia đình ông Đặng Thành Công (ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xin ra khỏi diện hộ nghèo vào ngày 26.11.2020 vừa qua. Ảnh: N.T
Gia đình ông Đặng Thành Công (ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xin ra khỏi diện hộ nghèo vào ngày 26.11.2020 vừa qua. Ảnh: N.T
Lên top