WHO công nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế

Bộ test kit COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Đơn vị sản xuất cung cấp
Bộ test kit COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Đơn vị sản xuất cung cấp
Bộ test kit COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Đơn vị sản xuất cung cấp
Lên top