Vượt trở ngại COVID-19, Bạc Liêu phấn đấu đưa du lịch tăng 50%

Quán âm Phật đài nơi thu hút rất động khách hành hương du lịch. Ảnh: Nhật Hồ
Quán âm Phật đài nơi thu hút rất động khách hành hương du lịch. Ảnh: Nhật Hồ
Quán âm Phật đài nơi thu hút rất động khách hành hương du lịch. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top