Vượt sóng dữ, mang Tết ấm đến quân và dân đảo Bạch Long Vĩ

Cây đào phai khoe sắc tại trạm radar 490.
Cây đào phai khoe sắc tại trạm radar 490.
Cây đào phai khoe sắc tại trạm radar 490.
Lên top