Vượt sông cứu bạn, người “anh hùng” gặp tai nạn thương tâm