“Vượt lên” COVID-19, Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ về đích đúng hạn

Vượt qua khó khăn, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ về đích đúng hạn. Ảnh: K.Q
Vượt qua khó khăn, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ về đích đúng hạn. Ảnh: K.Q
Vượt qua khó khăn, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ về đích đúng hạn. Ảnh: K.Q
Lên top