Vượt hơn 500km đến trao quà tết ở biên giới Việt – Lào

Trao quà tết cho người dân ở xã Hướng Việt và Hướng Lập. Ảnh: Phan Vĩnh.
Trao quà tết cho người dân ở xã Hướng Việt và Hướng Lập. Ảnh: Phan Vĩnh.
Trao quà tết cho người dân ở xã Hướng Việt và Hướng Lập. Ảnh: Phan Vĩnh.
Lên top