Vượt gần 500km từ Ninh Bình lên Điện Biên cứu hộ 2 cá thể Tê tê

Hai cá thể Tê tê Java được cứu hộ thành công và đang được chăm sốc đặc biệt tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Ảnh: NT
Hai cá thể Tê tê Java được cứu hộ thành công và đang được chăm sốc đặc biệt tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Ảnh: NT
Hai cá thể Tê tê Java được cứu hộ thành công và đang được chăm sốc đặc biệt tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top