Vượt gần 100 km “giải cứu” 3.500 quả bưởi đặc sản sau lũ dữ

Đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn vận chuyển bưởi đặc sản bán giúp cho nông dân Hương Khê. Ảnh: Minh Lý
Đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn vận chuyển bưởi đặc sản bán giúp cho nông dân Hương Khê. Ảnh: Minh Lý
Đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn vận chuyển bưởi đặc sản bán giúp cho nông dân Hương Khê. Ảnh: Minh Lý
Lên top