Vượt dông lốc, cứu 2 thuyền viên gặp nạn bất ngờ trên biển

Ảnh DC.
Ảnh DC.