Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Vượt bão số 7 cứu du khách nước ngoài bị đột quỵ

Các thủ thủ tàu SAR27-01 chuyển hành khách bị đột quỵ về bờ kịp thời chữa trị. Ảnh: P.Linh
Các thủ thủ tàu SAR27-01 chuyển hành khách bị đột quỵ về bờ kịp thời chữa trị. Ảnh: P.Linh
Các thủ thủ tàu SAR27-01 chuyển hành khách bị đột quỵ về bờ kịp thời chữa trị. Ảnh: P.Linh
Lên top