Vướng mắc tại hệ thống thu phí tự động không dừng

Trạm thu phí QL6 Hà Nội - Hoà Bình. Ảnh: ĐT
Trạm thu phí QL6 Hà Nội - Hoà Bình. Ảnh: ĐT
Trạm thu phí QL6 Hà Nội - Hoà Bình. Ảnh: ĐT
Lên top