Vướng dịch COVID-19, 1.500 thuyền viên kẹt đường về quê hương

Các thuyền viên Việt Nam bị kẹt lại ở nước ngoài do dịch COVID-19 đang gặp khó trên hành trình trở về quê hương. Ảnh: NVCC
Các thuyền viên Việt Nam bị kẹt lại ở nước ngoài do dịch COVID-19 đang gặp khó trên hành trình trở về quê hương. Ảnh: NVCC
Các thuyền viên Việt Nam bị kẹt lại ở nước ngoài do dịch COVID-19 đang gặp khó trên hành trình trở về quê hương. Ảnh: NVCC
Lên top